Menu

ONDERZOEK: Foodtruck branche zwaar getroffen door Coronavirus, maar ziet ook kansen!

Geplaatst op 02-04-2020 door Redactie

De economische gevolgen van de coronacrisis treft uiteraard ook de foodtruck branche. De meesten zijn zelfstandig ondernemer en hebben geen andere bronnen van inkomsten. Met het afgelasten van publieke evenementen, feesten en partijen, het verbod op samenscholing van groepen met meer dan drie personen en in veel landen een totale lockdown en het sluiten van de grenzen, zijn de effecten nu al fors. Hoe lang dit alles gaat duren en wat de uiteindelijke impact gaat zijn, daarover tasten we in het duister. FoodtruckBooking heeft een onderzoek gedaan naar de effecten van het Coronavirus onder foodtruckondernemers. De enquete in gehouden onder zowel leden als niet-leden van het bookingsplatfrom.

Op het moment van publicatie heeft de VS het hoogste aantal gevallen, Spanje 3, Duitsland 5, België 11 en Nederland 12. FoodtruckBooking is daarmee actief in 5 van de landen die hard zijn getroffen, dus het was natuurlijk en noodzakelijk om de impact van de pandemie op de Foodtruck branche te onderzoeken.

 • International Foodtruck Monitor – effecten van de Corona maatregelen

  FoodtruckBooking heeft een eerste inventarisatie gedaan onder foodtruckeigenaren om een beeld te krijgen hoe zij naar de huidige situatie kijken en wat de mogelijke consequenties kunnen zijn. Op 19 maart zonden we een enquête uit in de landen waarin FoodtruckBooking actief is. Er is massaal gereageerd.Wij danken iedereen die gereageerd heeft en delen graag de resultaten, ook ter inspiratie om hoe verder te gaan in deze lastige tijd.

  DeInternational Foodtruck Monitor – effecten van de Corona maatregelenis gehouden onder foodtruckeigenaren in Nederland, België, Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten. In de VS stelden we wat extra vragen omdat de foodtruck markt daar iets anders in elkaar zit dan in Europa.De antwoorden werden gegeven in een periode (2ehelft maart 2020) waar, in sommige landen de coronacrisis nog niet op z’n hoogtepunt was.

  Elk Europees land koos voor eigen maatregelen. Terwijl Duitsland, Spanje en België kozen voor een totale lockdown en mensen alleen voor noodzakelijke dingen de straat op mochten, koos Nederland voor een minder stringent beleid. In de VS volgden grote steden als New York en Los Angeles redelijk snel met een totale lockdown. In Europa werden de grenzen in Schengenlanden gesloten. Welke effecten heeft deze Pandemie op de foodtruck branche? FoodtruckBooking onderzocht het.

  De foodtruck branche wordt hard getroffen; 97% van alle foodtrucks ziet hun omzetten hard teruglopen of zelfs geheel opdrogen. Toch is bijna een kwart van deze ondernemers creatief en ziet toch mogelijkheden om omzet te genereren in deze tijd!

  International Foodtruck Monitor – effecten van de Corona maatregelen
 • Creatief & ondernemend

  22% van de foodtrucks heeft andere mogelijkheden gevonden om inkomsten te genereren met hun Foodtruck. We beginnen met het delen van deze ideeën om anderen te inspireren:

  • catering voor bedrijven waar nog wel gewerkt wordt maar het bedrijfsrestaurant gesloten is;
  • straatverkoop (zonodig zonder vergunning);
  • mobiele keuken voor goede doelen;
  • catering voor beroepen die gewoon doorgaan;
  • bezorging;
  • markten;
  • vaste standplaatsen zoeken voor afhalen.

  Er zijn ook foodtrucks die deze rustige tijd gebruiken om met gezonde nieuwe energie van start te kunnen gaan met een nog betere foodtruck:

  • tijd om nieuwe recepten uit te proberen;
  • kijken naar de marges op gerechten;
  • kritisch kijken naar kostenniveau en dit minimaliseren;
  • De website en sociale media updaten.

  In de Europese landen is de vraag naar vergunningen en toestemming voor vaste standplaatsen groter en ook moeilijker dan in de VS. Het zou daardoor voor foodtrucks, zeker in deze tijd, overlevingskansen bieden als zij als afhaal- of bezorgpunt kunnen opereren. Ook online bestellen en afhalen werd meerdere malen genoemd.

  Creatieve concepten in crisistijd:
  Foodtruck drive- in restaurant
  Foodtrucks leveren eten voor ziekenhuizen
  Foto: Boerenschap.nl

  Creatief & ondernemend
 • Corona maatregelen treffen iedereen, ook foodtrucks!

  De foodtruckeigenaren die reageerden op de enquête, gaven een bijna unaniem antwoord - op de vraag of zij de effecten al zagen n.a.v. de corona maatregelen: 97% JA. In sommige landen zelfs de volle 100%. Dat sommigen antwoordden NOG NIET (3 %), heeft te maken dat bijvoorbeeld markten voor voedselvoorziening nog open zijn en sommigen daar een vaste locatie hebben waar afhalen is toegestaan. In 2 weken tijd hebben nagenoeg alle foodtrucks (92%) hun omzet hard zien teruglopen.

  Het afzeggen van publieke evenementen en catering opdrachten wordt als belangrijkste oorzaak genoemd voor het bijna totaal wegvallen van de omzet. In Europa gemiddeld 85% -In de VS 40%.
  ‘Minder Gasten’ wordt in Europa slechts door 5 – 10% van de ondervraagden aangegeven terwijl dat in de VS door 51% wordt genoemd. Dit onderscheid valt te verklaren doordat in de VS de foodtrucks hun omzet in mindere mate genereren op publieke evenementen en zij meer omzet genereren op vaste verkooplocaties.
  Slechts in beperkte mate (2-3%) werd vermeld: niet te kunnen of willen werken door het Corona-virus.

  Op de vraag of foodtruckopdrachten uit eigen overweging zijn gecanceld, waren de antwoorden per land nogal verschillend. De oorzaak daarvan is dat in sommige landen er sprake was van een totale lockdown en dus de maatregelen van de overheid gevolgd moesten worden. In de meeste gevallen werden opdrachten gecanceld door de opdrachtgever: NL – 58%, B – 16%, D – 67%, E – 24%, US – 24%.

  Op de vraag voor hoe lang door de eigenaren activiteiten zelf zijn afgezegd zien we ook opmerkelijke verschillen in de antwoorden. Bij sommigen is er de hoop dat het allemaal niet zo lang gaat duren. In Nederland zijn door 21% de activiteiten zelf voor 2-3 weken afgezegd. In België door 13%, Duitsland 20%, Spanje 16% en de VS 28%, .
  Anderen – het merendeel - denkt dat het zeker langer dan 4 weken gaat duren en heeft voorlopig ALLES gecanceld: gemiddeld over de landen heeft 24% voorlopig alles gecanceld. Waarbij Spanje een uitschieter is. Daar heeft 56% zelf alle activiteiten voor langer dan 4 weken afgezegd. In de VS geeft nog steeds 24% aan ‘business as usual’ te ervaren.

  Niet verzekerd
  Slechts weinig foodtruckeigenaren blijken voor inkomstenderving verzekerd te zijn tegen dit soort enorme verliezen. In Spanje is helemaal niemand verzekerd: 100%. In Nederland is 93% niet verzekerd, in Duitsland 90% niet en in België is 77% niet verzekerd. In de VS is 30% wél verzekerd maar worden pandemieën en natuurrampen door de verzekering uitgesloten.
  Over de landen gemeten blijkt tussen de 5 en 18% van de ondervraagden niet te weten of zij verzekerd zijn.

  De overheid probeert op alle vlakken economische hulp te bieden aan ondernemers:
  Ondersteuning door de overheid in NL

 • Foodtruck tegen het Corona-virus

  De vraag‘Welke maatregelen heb je getroffen?’, gaf ook een verschillend beeld tussen de landen te zien. In Spanje en België kozen de meeste eigenaren ervoor hun foodtruck voorlopig te sluiten. (resp. 96% en 87%) In Nederland 53% en Duitsland 55%. In de VS sloot slechts 40% hun foodtruck. Dat laatste heeft te maken met de uiteenlopende situaties in de verschillende staten.

  Degenen wiens foodtruck wel in bedrijf blijft, zien we dat zij wel extra maatregelen treffen, zoals het informeren van de medewerkers over de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, het gebruik van desinfecterende gel en klanten erop wijzen om de nodige afstand tot elkaar te houden. In de VS vroegen we welke maatregelen zij precies namen. Daar werden vooral extra hygiënische maatregelen getroffen: het vaker schoonmaken van hun foodtruck, tijdens het werk en extra schoonmaken bij aanvang en na afloop. Het extra, tijdens de service door, schoonmaken van handen en werkoppervlakken, vaker wisselen van handschoenen, het regelmatig ontsmetten van betaalsystemen, klanten wijzen op ‘social distancing’, onder andere ook door aanplakbiljetten.

  FoodtruckBooking USA sprak een foodtruck ondernemer over de maatregelen die zij hebben genomen.

 • Verenigde Staten

  Ook vroegen we in de VS of zij bereid zouden zijn de zogenaamde kritische beroepen te bedienen: ziekenhuispersoneel, brandweer en ambulancepersoneel. Ruim 40% zei daarop onomwonden JA!
  26% zei JA als er maatregelen getroffen zouden worden om persoonlijk contact te vermijden. In totaal is die bereidheid er dus bij ruim 66%.

  Bijna 70% van de ondervraagden in de VS vindt zelfs dat foodtruckeigenaren tijdens een pandemie een rol, zo niet een verplichting hebben om de zogenaamde kritische beroepen te ondersteunen.

  Verenigde Staten
 • Hoe snel verwachten we herstel?

  Over de snelheid van het herstel van de foodtruck branche zijn de Nederlanders en de Amerikanen het meest positief.In NL 12% en VS 17% denkt dat de branche na 1 maand weer duidelijk herstel zal laten zien wanneer de maatregelen zijn opgeheven.In Belgie 5%, Duitsland 3% en Spanje 4% denkt dat dit herstel niet zo snel merkbaar zal zijn.
  In de Foodtruck branche denkt het overgrote deel dat het herstel voor foodtrucks zeker 4 maanden op zich laat wachten; NL 48%, B 56%, D 67%, E 48% en in de VS 34%.

  We willen weer gewoon kunnen werken
  Als laatste vroegen we naar: waar kijk je het meest naar uit?
  Daarin werd vaak genoemd: het weerzien van klanten, de sfeer op de evenementen enomzet draaien.Maar het overgrote deel van de reacties was dat de meesten tevreden zijn als ze gewoon gezond zijn en weer lekker kunnen gaan werken.

  Tot slot
  Het zou vreemd zijn te veronderstellen dat de foodtruck branche gevrijwaard zou worden van deze wereldwijde crisis. Gelukkig worden veel maatregelen getroffen en komen er wereldwijd fondsen voor financiële ondersteuning. Of we allemaal deze crisis heelhuids doorkomen is de vraag. De tijd zal het leren.

  Voor nu wensen wij al onze foodtruckers in de eerste plaats gezondheid. Daarnaast veel sterkte, creativiteit en volharding.

  Hoe snel verwachten we herstel?
Archief
Deel dit artikel

Gastbloggen?

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste schrijvers voor ons platform. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

Contact opnemen
« Vorige
Bericht 157 van 342
Volgende »